سفارش تبلیغ
صبا ویژنسرزمین .. - پرستو
در سرزمینی زندگی میکنیم که

                                دویدن حق کسانیست که نمی رسند

                                و رسیدن سهم کسانی که نمی دوندنویسنده » پرستو . ساعت 4:11 عصر روز چهارشنبه 88 آذر 11