سفارش تبلیغ
صبا ویژناین روزها - پرستو

این روزها همه درس میخونن ما هم یکیشون

با کلی سرو کله زدن با کتاب و شونصدتا جزوه امروز رفتیم سر جلسه امتحان بدیم ولی خداییش این سوالارو میدادی هالیدی کم می اورد معلوم نبود از کجا اورده 

خلاصه اینکه کلی می خنده به جوابای بچه ها  

از طرفی مودمم قاط زده بود مریض شده بود با کلی این ورو اونورو اخرش موفق شدم کانکت بشم

( بابا نا سلامتی مهندس داریم می شیم دیگه نتونیم مودم و درست کنیم که فاجعه ست )

دیگه حرفی نیست ....

 نویسنده » پرستو . ساعت 6:27 عصر روز پنج شنبه 87 خرداد 23