سفارش تبلیغ
صبا ویژنهیچی ... - پرستو

                 

                   یادمان نیست چه گذشت

                                       یادمان نیست چگونه گذشت

                                            اما

                  یادمان باشد از چه گذشتیم

                                      یادمان باشد چگونه گذشتیم

 

فعلا هیچ خبری نیست جز درس و دانشگاه و خستگی مسیر برگشت تو این اتوبوسای خوشگل و گرمایی که همه ازش فرارین ...

این نیز بگذرد ....نویسنده » پرستو . ساعت 9:1 عصر روز پنج شنبه 87 خرداد 9