سفارش تبلیغ
صبا ویژنتنهاییت ... - پرستو

 

اگرچه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد

اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش

 

 نویسنده » پرستو . ساعت 1:13 عصر روز چهارشنبه 87 اردیبهشت 11