سفارش تبلیغ
صبا ویژندیوار - پرستو

 

از این قفس از این زمین می خوام برم پر بکشم

برای این همه دیوار یه گوشه ای در بکشم .....نویسنده » پرستو . ساعت 5:2 عصر روز پنج شنبه 87 فروردین 22