سفارش تبلیغ
صبا ویژنخسته شدو یه عالمه ... - پرستو

 

گفته بودم اگه دلت گرفتس

کنج  دلم جا واسه دلت هست

شاید دلت خواست و پاهات نیومد

یا شایدم دلت باهات نیومدنویسنده » پرستو . ساعت 5:31 عصر روز شنبه 86 آذر 24