سفارش تبلیغ
صبا ویژناین اخر راه .... - پرستو

 

غربت من هر چی که  هست

از با تو بودن بهتره

آخر خط زندگی

 این نفسای آخره

وقتی دارم با هر نفس

از این زمونه سیر میشم

وقتی با یک زخم زبون

از این و اون دلگیر میشم

این آخره راهه دیگه باید که تنها بمیرم

تنها تو اوج بی کسی

 تو غربت آروم بگیرمنویسنده » پرستو . ساعت 5:14 عصر روز یکشنبه 86 آبان 27