سفارش تبلیغ
صبا ویژنپس چی شد ... - پرستو

 

اون اسمونی که از توش خدات معلوم بود رنگش دودی نبود مگه نه ؟

اون ادمایی که براشون از عشق میگفتی دلاشون سنگی نبود مگه نه ؟

اون خدایی که میگفتی از همه چیز با خبره و همه چیز رو رقم میزنه انگار از این همه بی عشقی بی خبر مونده مگه نه ؟

اون ادمایی که لحظه ی مرگ تمام بدنشون یخ میکرد ولی قلبشون هنوز از عشق گرم بود خیلی وقته مردن مگه نه ؟نویسنده » پرستو . ساعت 3:53 عصر روز پنج شنبه 86 آبان 17